ReferenceMůj pracovní stůl samotou netrpí. Většinou u něj totiž sedím a věnuji se psaní. A pokud zrovna nic nepíšu, pracuji alespoň s texty jiných autorů. Opravuji v nich chyby, dávám jim nový tvar a snažím se, aby byly co možná nejlepší. Když už se náhodou stane, že je židle u mého stolu prázdná, nejspíš je to tím, že jsem právě u některého ze svých klientů a formou školení mu předávám své znalosti z oblasti psaní a češtiny.

Zmíněné činnosti jsem už během své praxe vykonával pro pěknou řádku lidí či institucí. O co například šlo, se můžete dočíst níže.


Expert.cz

(psaní produktových popisků, recenzí, popisů kategorií a dalších textů na web)

E-shop expert.cz se v posledních letech snaží vyšplhat mezi nejúspěšnější české internetové obchody, a proto také už nějakou dobu zaměřuje svou pozornost na kvalitní obsahový marketing. Jsem rád, že jsem mohl být více než dva roky u toho. V tomhle e-shopu jsem pracoval na plný úvazek a mým denním chlebem zde byl web copywriting v mnoha jeho podobách. Napsal jsem tady tisíce produktových popisků, stovky popisů kategorií obchodu a také celou řadu recenzí, článků s radami pro zákazníky či textů k drobným reklamním kampaním. Vedle toho jsem také formuloval odpovědi na otázky zákazníků a hlavně měl možnost detailně poznat, jak to vlastně celé chodí.

„Poznal jsem za dobu vykonávání své profese stovky copywriterů a s klidným svědomím mohu prohlásit, že Kuba Marek patří do velmi úzké skupinky těch úplně nejlepších. Jeho pečlivě zpracované a čtivé texty zaujmou jak návštěvníky webu, tak vyhledávače Google nebo Seznam. U Kuby se snoubí nejdůležitější vlastnosti, jaké by měl člověk, po kterém chcete, aby vám vytvářel kvalitní textový obsah, mít: přirozený talent na psaní, schopnost najít si relevantní informace prakticky o jakémkoliv tématu a naprosto dokonalá znalost české gramatiky. A co je hlavní, svou práci odevzdává vždy v předem dohodnutém termínu – za více než 2 roky spolupráce se mi nestalo, že by neodevzdal nějakou práci včas. Pokud potřebujete vytvořit kvalitní obsah pro svůj web nebo si chcete nechat udělat korekturu již hotových textů a potřebujete mít jistotu, že výsledné dílo budete mít v ruce včas, tak vám mohu Kubu Marka s klidným svědomím doporučit.“
Petr Šmigol, Content Manager e-shopu expert.cz

„S Jakubem Markem jsem pracovala (bohužel jen) 2 roky. Za celou svou psací kariéru jsem se nesetkala s tak inteligentním člověkem, který má neuvěřitelný všeobecný přehled. Je jako živá příručka jazyka českého. Pokud si však myslíte, že se jedná o introvertní osobu, mýlíte se. Jakub je v kolektivu velmi oblíbený, komunikativní a velmi přátelský i loajální. Je to přímý člověk a já si myslím, že slova jako ‚faleš‘, ‚podfuk‘, ‚lež‘ nemá nejen ve svém slovníku, ale ani v sobě. Co se týče psaní článků, obdivuji jeho preciznost a smysl pro detail. Všechny texty dokáže upravit tak, že jsou nejen čtivé, ale zároveň i plné cenných informací. Deadline pro něj není cizí slovo. Co vím, tak vždy zpracoval veškeré texty včas a ve zbylé době pracoval na dalších. Ať už tak budete potřebovat Mgr. Jakuba Marka na cokoliv, neváhejte. Mohu ho jen doporučit.“
Milada Fialová, DiS., copywriterka


Externí spolupráce s malými i velkými e-shopy

(tvorba popisků produktů a kategorií, články na blogy, newslettery…)

Práci pro internetové obchody se intenzivně věnuji i po svém odchodu na volnou nohu. S mými texty se můžete setkat na e-shopech s milionovými obraty, v online obchodech menších firem i na stránkách sympatických podivínů, kteří se na internetu snaží prodat plody svého nadšení, poctivé práce či dobrého nápadu.

Rozličné texty (popisky produktů a kategorií, newslettery, blogové články…) jsem mj. psal či píšu pro zlínskou společnost HP TRONIC (e-shopy Datart, Euronics, Kasa), pro prodejce technologických vychytávek Hütermann či pro malé internetové obchůdky, jako jsou samolepkynazed.cz, mtCar.cz nebo dejtonazed.cz.


Agentura Dobrý den Pelhřimov

(textové zpracování výsledků rekordních pokusů, korektury textů, odborné jazykovědné konzultace)

Pro agenturu, která má v ČR kompletně pod palcem oblast rekordů, pracuji externě hned na několika frontách. Jedná se zejména o následující činnosti:

  • V době, kdy se koná každoroční festival Pelhřimov – město rekordů, sedím v tiskovém středisku a textově zpracovávám výsledky rekordních pokusů (připravuji zprávy pro média i znění oficiálních certifikátů, které za svůj výkon dostávají samotní rekordmani).
  • Jako korektor jsem podepsán pod třemi vydáními České knihy rekordů. Vedle toho dostávám k pravopisné, gramatické a stylistické kontrole i rozličné marketingové materiály, letáky či turistické brožury.
  • Agentura Dobrý den spravuje databázi českých rekordů, do níž se může zapsat každý, kdo u nás udělá něco jedinečného. Čas od času se tak objeví i někdo, kdo by rád tzv. Českou databanku rekordů obohatil o nějaký rekord, jenž má co do činění s češtinou. V takovém případě dostanu za úkol posoudit jeho návrh – zhodnotit, zda je z jazykovědného hlediska v pořádku a může být tedy oficiálně uznán jako český rekord.

„Agentura Dobrý den zastřešuje v České republice oblast rekordů a kuriozit. Srozumitelné a bezchybné používání češtiny a českého pravopisu je pro naši práci nezbytné. Máme svůj mateřský jazyk rádi a neradi děláme chyby. Pokud se to ale někdy stane, máme za zády skutečného odborníka – Jakuba Marka. Jakub má na starosti supervizi nad rekordními výkony z oblasti českého jazyka, sestavuje texty důležitých certifikátů stvrzujících vytvoření nových rekordů, dělá korektury textů v našich propagačních materiálech a opravuje také texty v publikaci Česká kniha rekordů, která je naší vlajkovou lodí. Děkujeme tímto za spolupráci a doporučujeme Jakubovy služby každému, kdož chce mít svá sdělení stylisticky obsažná a gramaticky správná.“
Luboš Rafaj, obchodní ředitel Agentury Dobrý den Pelhřimov


Czech tongue

(psaní článků o češtině a literatuře, textace webu, tvorba příspěvků na sociální sítě)

Portál czechtongue.cz jsem založil a dodnes jde o mou srdeční záležitost. Je mi ctí, že se v současnosti na tomto webu o češtině a české literatuře objevují články celé řady bohemistických nadšenců a nadšenkyň (prostor je tu i pro vás!); samozřejmě tady ale můžete narazit i na celou řadu mých textů. Někdy jde o úvahy o jazyce, jindy pojednání o původu slov či články s pravopisnými a gramatickými radami. Vedle toho jsem otextoval i některé méně nápadné části tohoto portálu – např. úvodní popisky zdejších rubrik, stránky s přihlášením k odběru newsletteru či tzv. stránku 404. A čas od času tvořím pro tento projekt i příspěvky na sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram). Jejich tématem jsou většinou opět rozličné zajímavosti z oblasti naší mateřštiny.


Obec Putimov

(vedení kroniky obce, tvorba příspěvků na sociální sítě)

Když se řekne kronikář, možná si představíte šedovlasého kmeta s plnovousem, který sedí dnem i nocí skloněný nad obrovskou knihou, do níž za pomoci inkoustu a husího brka zaznamenává historické události. Kdysi dávno možná kronikáři skutečně takhle nějak vypadali. Vedením obecních kronik bývali pověřováni vážení občané, často učitelé či faráři. V současnosti ale může kronikářská praxe vypadat trošičku jinak. I dnes sice musí (podle zákona č. 132/2006 Sb.) vést každá obec svou kroniku, ale funkce kronikářů mnohdy zastávají i lidé mladí. Důležité je, aby kronikář dokázal dobře psát. Od roku 2011 jsem tak takovým obecním kronikářem i já. Píšu kroniku obce Putimov, v níž v rámci ročních zápisů zaznamenávám to nejdůležitější či nejzajímavější, co se ve vsi událo. Mé kronikářské příspěvky musí vždy schválit obecní zastupitelstvo, což se zatím díkybohu vždy stalo.

Myslím si, že by byla veliká škoda, kdyby taková obecní kronika jen ležela ve skříni na úřadě a postupně na ni sedal prach. Proto jsem rád, že mám zároveň možnost předávat lidem informace, které v rámci vedení kroniky zaznamenám, i modernějším způsobem – prostřednictvím příspěvků na Facebooku. Stránku Co se děje v Putimově, kterou pomáhám spravovat, sledují lidé z Putimova i širšího okolí a můžu hrdě říci, že jde o stránku úspěšnou. Její příspěvky často přitáhnou nové návštěvníky na putimovské kulturní akce nebo alespoň rozšiřují povědomí o aktivním životě této vesničky.

„Jakub Marek vykonává v naší obci funkci kronikáře již od roku 2011. Jeho práce vykazuje dokonalé jazykové vybavení, objektivní a nestranný pohled na svět a také velký zájem o historii i současnost naší vesnice. Zápisy jsou každoročně předkládány zastupitelstvu obce včas, splňují veškeré zákonné náležitosti a je v nich vše podstatné, co by měla kronika obsahovat. P. Markovi nechybí velké pracovní nasazení, komunikační dovednosti ani kladný vztah k lidem a k obci.“
Josef Pulda, starosta obce Putimov


Letní tábor Bochnín

(kompletní textace webu)

Pro letní tábor, který se koná každoročně v srpnu v nádherné lesnaté krajině Vysočiny, jsem otextoval kompletní webovou prezentaci. Jejím návštěvníkům jsem se pokusil (pokud to vůbec jde) přiblížit jedinečnou atmosféru, kterou dětem tenhle tábor nabízí.

„Děkuji Jakubu Markovi za moc pěkné texty na webovky našeho letního tábora. Jsem nadšená. Stránky jsou teď jasné, srozumitelné, přehledné a krásně se čtou. Moc se mi líbí, jak Jakub pracuje s češtinou, a hlavně mě jeho texty dokážou úplně vtáhnout do toho krásného týdne, kdy jsme všichni na táboře. Ještě jednou díky, díky, díky.“
Bc. Milena Kochová, hlavní pořadatelka letního tábora


Klubovna Klubíčko

(tvorba propagačních letáků a příspěvků na sociální sítě)

Když klubovna pro rodiče s dětmi zvaná Klubíčko zahajovala svou činnost, bylo třeba o tom dát vědět veřejnosti. To se podařilo i díky propagačním letáčkům, které jsem pro toto mateřské centrum vytvořil. Vymyslel jsem několik sloganů založených na slovních hříčkách a také napsal krátké texty informující zájemce o nejdůležitějších činnostech a akcích klubovny. Kromě textů na tištěné materiály jsem pro Klubíčko vytvořil i několik příspěvků na sociální sítě. Se správou stránky na Facebooku mu pak nárazově pomáhám dodnes. Vzhledem k tomu, že si centrum brzy našlo své návštěvníky a příznivce, hodnotím svou práci jako úspěšnou.


FIFA.cz

(psaní článků o herní sérii FIFA)

Web FIFA.cz býval hojně navštěvovaným portálem, na němž se scházeli čeští a slovenští fanoušci celosvětově proslulé videohry FIFA. Pro tento portál jsem napsal během několika let spoustu článků – zabýval jsem se v nich aktuálním děním v hráčské komunitě, informoval čtenáře o právě vydaných herních vylepšeních či přinášel novinky ohledně připravovaných nových verzí hry. Má práce zde zahrnovala i překládání textů z angličtiny či přípravu rozhovorů s významnými osobnostmi dané komunity. Momentálně je bohužel tento web z technických důvodů nefunkční.

„Na rozvoji největšího českého portálu o sérii FIFA se Jakub Marek podílel z pozice redaktora. Mapoval pro nás celosvětovou komunitu hráčů a s aktuálním děním poté seznamoval i naše čtenáře. Na web pravidelně přispíval různorodými články a přicházel i s novými tématy a zajímavými formami obsahu. Vždycky pracoval samostatně a spolehlivě, takže z pozice majitele a šéfredaktora webu nebyl problém nechat Jakuba pracovat bez přímého dohledu, např. během dovolené. Texty navíc nebylo potřeba nijak editovat/opravovat. Jakuba Marka mohu doporučit jako velmi kvalitního tvůrce webového contentu.“
Jan Pořízka, majitel a šéfredaktor webu FIFA.cz


Gastromagazín

(psaní článků o gastronomii)

Pro tento dnes již zaniklý magazín jsem napsal řadu článků o gastronomii. Psal jsem o kulinářských zajímavostech a měl jsem si možnost vyzkoušet i psaní receptů či recenzí restaurací. Pracoval jsem zde s redakčním systémem WordPress, v němž jsem své příspěvky i formátoval a doplňoval o ilustrační grafiku a vhodná SEO data.


Fotbal365

(psaní reportáží a komentářů o fotbale)

Články pro tento zpravodajský web o fotbale jsem psal několik let. Věnoval jsem se zde zejména domácí lize a české reprezentaci. Psal jsem reportáže z jednotlivých utkání, vlastní úvahy i články o hráčských přestupech. Vedle toho jsem si pak vyzkoušel i tvorbu textových online přenosů či rozhovorů s hráči. V současnosti již portál fotbal365.cz nefunguje.


Kapela 2MS

(psaní písňových textů)

Mé srdce mi ve výčtu zkušeností, které mám s psaním, nedovolí nezmínit svou nenápadnou folkovou kapelu 2MS. Pro tu jsem napsal desítky písní, které (ruku na srdce) nijak výrazně neoslovily posluchačské masy, ale pár lidem snad radost udělaly. Jedna z písniček (Dřevěná) pak zaujala i odbornou porotu na festivalu Porta, v jehož autorské soutěži skladba zvítězila. Poměrně primitivní písnička Mazací (pojednávající o fenoménu pražské mazací tramvaje) se zase v jednom parném létě stala nečekaným virálem, a dokonce o ní psalo i několik celostátních tištěných deníků.

„Sofistikované, některé subtilní, jiné veselé s aktuálním humorem. Takové jsou Jakubovy texty, jež mě, coby nadšenou interpretku, velmi baví a ráda je z plných plic šířím do světa. Z textů Kubových písniček je patrné, že je píše vzdělaný milovník češtiny a člověk s velmi jemným a nevulgárním smyslem pro humor. Jakožto učitelka ČJ si na textech rovněž cením vysoké míry intertextuality, která naznačuje Kubovu sečtělost a kulturní rozhled. Na jeho tvorbě také oceňuji, s jakou lehkostí a kreativitou je schopen zhostit se jakéhokoliv úkolu. Obliba jeho textů pak možná tkví i v jeho smyslu pro takt, díky němuž vhodně volí jazykové prostředky. Řekla bych, že se v Kubových písních cele zrcadlí jeho osobnost – jsou chytré, jemné a chcete je poslouchat často a hodně dlouho. Nuže, těším se na další, Kubo!“
Mgr. Hana Kumžáková, zpěvačka a učitelka češtiny


Odborná publikační činnost

(psaní studií na jazykovědná a literárněvědná témata)

V rámci svého studia bohemistiky, ale i z čistého zájmu o češtinu jsem napsal a publikoval několik odborných studií, které se zabývaly jazykovědnými či literárněvědnými tématy. Ve své bakalářské práci jsem se zabýval vztahem Egona Bondyho s Bohumilem Hrabalem, diplomovou práci jsem pak věnoval stereotypním významům jmen českých měst. O tomto tématu jsem také přednášel na konferenci Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu a napsal příspěvek do kolektivní monografie Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky: Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Se svými eseji a studiemi o literatuře zase tu a tam přispívám do časopisu Proudy (literárního časopisu Středoevropského centra slovanských studií a Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně).

„Jakub Marek prokázal schopnost samostatného, suverénního a tvořivého přístupu k odborné literatuře. Umí s nadhledem propojovat kontexty, kreativně pracovat s materiálem a vytvářet vlastní výzkumné metody. Práce je kompozičně vyvážená, logicky vystavěná, výklad postupuje vstřícně k čtenáři. Je třeba připomenout i kultivovaný odborný styl práce včetně formulační přesnosti i snahy nenechat čtenáře na pochybách, jak autor chápe ten či onen termín.“ (z posudku diplomové práce)
Doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D., Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK Praha

„Práce je celkově velmi zdařilá, originální a mohla by se stát inspirací pro další podobně orientovaná zkoumání u nás i v zahraničí.“ (z oponentského posudku diplomové práce)
PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D., Oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR


Korektury studentských prací

Absolventská, bakalářská, diplomová či disertační práce je textem, který by měl být nade vši pochybnost bez chyb. Člověk jím završuje studium, demonstruje, co se naučil, a také si může otevřít cestu k uznání profesionálů z daného oboru. Ať už však ve své práci vyřešíte jakkoliv palčivý problém nebo vyzkoumáte jakkoli překvapivou skutečnost, pravopisné či gramatické chyby mohou vaše snažení totálně potopit. A když jsou takto shazovány opravdu dobré nápady, je to vždycky škoda. Osloví-li mě tak nějaký student s žádostí o provedení korektury závěrečné práce, rád mu pomůžu.

Chyby jsem už mj. opravoval v pracích o češtině, mezinárodních vztazích, pedagogice, politice či ekonomii.

„Děkuji za korekci mé diplomové práce, která přispěla k poklidné obhajobě a snížila nervozitu během ústní prezence (nakonec obhájeno na jedničku ☺).
Ing. Jan Fučík, absolvent Vysoké školy ekonomické