Jakub Marek vykonává v naší obci funkci kronikáře již od roku 2011. Jeho práce vykazuje dokonalé jazykové vybavení, objektivní a nestranný pohled na svět a také velký zájem o historii i současnost naší vesnice. Nechybí mu velké pracovní nasazení, komunikační dovednosti ani kladný vztah k lidem.