Srozumitelné a bezchybné používání češtiny je pro naši práci nezbytné. I proto jsme rádi, že máme za zády skutečného odborníka – Jakuba Marka. Děkujeme tímto za spolupráci a doporučujeme jeho služby každému, kdož chce mít svá sdělení stylisticky obsažná a gramaticky správná.