Zkontroluji vaše texty a opravím v nich chyby. Pravopisné, gramatické, stylistické i typografické.

KorekturyVychytám zkrátka ve vašich textech mouchy, a to ještě předtím, než se dostanou na světlo světa. Zásluhou korektur budou vaše texty bezchybné a srozumitelné a vy budete díky tomu působit na své čtenáře profesionálně a seriózně. Starou pravdou totiž je, že zbytečné překlepy, pravopisné přešlapy či chyby pramenící z neznalosti gramatiky mohou i tu nejgeniálnější myšlenku srazit na úplné dno. A to je vždycky škoda.


Jako korektor vám můžu nabídnout následující služby:

Korektura Standard (99 Kč za normostranu, tj. 1800 znaků včetně mezer)
Ve vašem textu opravím překlepy, typografické nedostatky a samozřejmě i pravopisné a gramatické chyby.

Korektura Komplet (109 Kč za normostranu)
K základním korektorským zásahům přidám i úpravu stylistiky. Bude-li třeba, do vašeho textu tedy zasáhnu ve větší míře. Například nahradím opakující se slovo vhodným synonymem, rozdělím dlouhé souvětí na kratší celky nebo převedu slovesné podstatné jméno na klasické sloveso. Mým cílem přitom bude, aby byl výsledný text srozumitelnější, čtivý a hezky souvislý a aby plnil svůj účel.

Korektura Plus (249 Kč za normostranu)
Vedle samotného provedení kompletních korektur vám také připravím vaši osobní příručku s výkladem jazykových pravidel. Při provádění korektur si budu všímat, co vám při psaní činí největší potíže, a právě to posléze shrnu a vysvětlím ve stručném přehledu. Až tak budete příště něco psát, budete mít po ruce praktický tahák, na nějž se můžete kdykoliv obrátit pro radu. A třeba už ani nebudete potřebovat korektora.

Ceny korektur se mohou lišit na základě povahy dané zakázky (za expresní zpracování si připlatíte, v případě rozsáhlejší objednávky dostanete množstevní slevu apod. – na detailech se domluvíme individuálně).


Jak bude naše spolupráce vypadat?

Ze všeho nejdříve mi pošlete svůj text. Preferuji formáty DOC, DOCX, RTF či PDF. Při práci se soubory těchto typů totiž můžu používat nástroje, které jsou pro korektory i jejich klienty ideální. Mám zde na mysli režim sledování změn v textovém editoru Microsoft Word a funkce zvýrazňování textu a přidávání poznámek v prohlížeči Adobe Reader.

Ať už mi svůj text pošlete v kterémkoliv z uvedených formátů, díky zmíněným nástrojům jej ode mě dostanete zpět opravený ve velmi přehledné formě. Přesně uvidíte, co jsem na původním textu pozměnil, a k dispozici budete mít i mé případné poznámky k jednotlivým opravám.

Pro lepší představu se můžete podívat na dva vzorové soubory. V jednom z nich najdete ukázku, jak vypadají hotové korektury souboru DOC, ve druhém PDF. Pro správné zobrazení je třeba soubory otevřít v programu Microsoft Word, resp. Adobe Reader (nikoliv přímo v internetovém prohlížeči).
 korektura_vzor.doc
 korektura_vzor.pdf


Jak dlouho to potrvá?

Za jak dlouho se váš text vrátí v opravené podobě zpátky k vám, to záleží na mnoha faktorech. Zejména na tom, jak je dlouhý, jak je náročný a kolik korektorských zásahů vyžaduje. Některé texty vám dokážu opravit do druhého dne, jiné si mohou vyžádat dlouhodobější péči. Na začátku naší spolupráce si však každopádně domluvíme přesný termín, dokdy budou nejpozději korektury hotové.


Potřebujete korektury? → Ozvěte se mi a já se do nich pustím!